Piirivartiointi

Piirivartiointipalvelumme soveltuu kohteille, joita ei voida kattavasti valvoa teknisesti. Palvelun tavoitteena on ennaltaehkäistä asiakaskohteisiin ja sen henkilöstöön kohdistuvia uhkia sekä rajoittaa mahdollisesti syntyneiden vahinkojen laajuutta.

Piirivartiointi on kustannustehokas palvelumuoto, jossa ennalta sovituilla mutta ajoituksellisesti ennalta arvaamattomilla vartiokierroksilla ennaltaehkäistään asiakaskohteeseen kohdistuvia uhkia. Vartija tarkastaa sovitut paikat ja suorittaa sovitut toimenpiteet.

Tehtävät voivat olla myös määräaikais- tai palvelutehtäviä (esim. porttien/ovien avaus-/sulkutehtäviä), joita tehdään vartiointikierroksen yhteydessä. Hälytystilanteissa kohdetta lähinnä oleva piirivartija lähetetään paikalle suorittamaan tarvittavat toimenpiteet tilanteen normalisoimiseksi ja vahinkojen minimoimiseksi.

Raportointi  toteutetaan sähköisen raportointijärjestelmämme kautta, jolloin asiakas saa reaaliaikaista tietoa kohteidensa piirivartioinnin toteutumisesta sekä vartijoidemme havainnoista ja toimenpiteistä.

piirivartiointi Lukitus MG 8976