Kauppojen ja kauppakeskusten

Myymäläturva

Rikoksista johtuvan hävikin arvo on Suomessa vuosittain noin 450 miljoonaa euroa. Tämä kauppaan kohdistuva omaisuusrikollisuus aiheuttaa myös vakavan työturvallisuusongelman. Tarjoamme kaupan alalle täydellisen palveluvalikoiman:

Myymälävartija

Noin 5 % kaikesta työvoimasta joutuu työssään uhkailun tai väkivallan kohteeksi. Työväkivallan riskiryhmiksi ovat nousseet perinteisten turvallisuusalojen lisäksi mm. kauppa, hotelli- ja ravintola-ala, liikennöinti sekä sosiaali- ja terveysalat. Myymälävartijamme luovat turvallisuutta sekä työntekijöille että asiakkaille. Palvelevat myymälävartijamme auttavat asiakkaan tarpeiden ja toivomusten mukaan myös muissa tehtävissä.

Myymäläetsivät ja tarkkailijat

Ammattimaisesti toimivien ryhmien kaupoille tuottama tappio on erittäin suuri ja keskittyy ennalta tehtyihin tilauksiin ja suuren vaihtoarvon omaaviin tuotteisiin. Tuntemalla halutut tuotteet ja niiden varastamistavat saamme kiinniottoja sekä estämämme varkausyrityksiä.Tarjoamme vähittäiskaupalle tuloksellista myymäläetsivä- ja tarkkailijapalvelua. Seuraamme aktiivisesti saavutettuja tuloksia ja kohdennamme valvontaa yhdessä asiakkaan kanssa tehdyn suunnitelman mukaisesti.

Kameravalvojat

Valvontakameroiden tehokas käyttö on erinomainen keino sekä lisätä hävikintorjuntaa että parantaa ympäristön turvallisuutta. Tarjontamme kattaa kamerajärjestelmien tekniikan, ammattimaisen henkilöstön kameravalvontatehtäviin ja tekniset turvallisuusratkaisut.

Poistumistarkastukset ja koeostot

Sisäinen tarkkailu on hävikin torjunnassa lähes yhtä tärkeää, ellei jopa tärkeämpää kuin ulkoinen tarkkailu.Suoritamme koeostoja sekä poistumistarkastuksia. Lisäksi tarjoamme tarkkailukameroita yritysten käyttöön.

myymalavartionti