Henkilösuojaus

Henkilösuojauspalvelu on tarkoitettu henkilöille jotka asemansa, työtehtävänsä tai elämäntilanteensa vuoksi saattavat altistua turvallisuusriskeille. Lisäturva Oy järjestää sovitulla tavalla henkilön tai henkilöiden koskemattomuuden suojaamisen. Palvelu voidaan tarvittaessa käynnistää erittäin nopeasti, mihin vuorokauden aikaan tahansa.

Esimerkkejä palvelun käyttökohteista:

 • juhlatilaisuudet
 • vierailut
 • kotiturvallisuuspalvelu esim. lähestymiskieltoon liittyvät turvaamistoimenpiteet
 • kokoukset 
 • konferenssit
 • liikematkat
 • turvasaattue esim. oikeudenkäynteihin.

Palveluelementit:

 • tarpeen analysointi ja palvelun suunnittelu
 • turvahenkilöstöpalvelu 
 • kuljetusturvallisuuden suunnittelu ja toteutus 
 • matkustusturvallisuus
 • majoitusturvallisuus
 • uhkatilannekoulutus

Palvelusta on hyvä tehdä sopimus etukäteen, vaikka palveluntarve ei ole akuutti. Sopimukseen kuuluvat etukäteiskartoitukset mahdollistavat palvelun aktivoinnin hyvinkin lyhyellä varoitusajalla.

henkiloturvallisuus