Kokonaisturva

Lisäturva tuottaa turvallisuuspalvelujen kokonaisratkaisuja, joka voi muodostua yhdestä tai useammasta palvelumuodosta sekä erilaisista teknisistä järjestelmistä. Lisäksi kaikissa sopimukseen liittyvissä asioissa Teitä palvelee oma nimetty yhteyshenkilö. Yhteyshenkilömme toimii tiiviisti yhteistyössä asiakkaan kanssa ja mahdollisuuksien mukaan hänen työpisteensä sijaitsee asiakkaan toimitiloissa. Yhteyshenkilön toimenkuva ei rajoitu vain asiakassuhteen ylläpitoon vaan hän on mukana tiiviisti kehittämässä ja ylläpitämässä kohteen turvallisuusasioita ja –ratkaisuja. Yhteyshenkilömme toimenkuva määritellään yhdessä asiakkaan kanssa.

Turvallisuuspalvelumme

 • Myymälävartiointi ja -etsiväpalvelut
 • Järjestyksenvalvontapalvelut(JLJV)
 • Kameravalvojapalvelut
 • Piiri- ja hälytysvartiointipalvelut
 • Hälytyskeskuspalvelut (FAK hyväksyntä)
 • Arvokuljetuspalvelut
 • Henkilökunnan poistumistarkastukset
 • Rikosten paljastamis- sekä koeostopalvelut
 • Etävalvontapalvelut
 • Turvallisuustekniikka

Yhteyshenkilömme toimenkuvamahdollisuudet

 • Toimii asiakkaan apuna turvallisuusasioiden hoitamisessa omien päivittäisten rutiinien ohella
 • Kohteen turvallisuuspäällikkö
 • Poikkeavien tilanteiden turvallisuusjohtaminen
 • Turvallisuusyksikön johtaminen ja toiminnan koordinointi
 • Turvallisuuskoulutusten järjestäminen ja johtaminen
 • Viranomaisyhteistyö
 • Poikkeavien tilanteiden raportointi ja tilastointi
 • Kuukausipalaverit asiakkaan kanssa
 • Pelastus- ja turvallisuussuunnitelmien ylläpito


Hotelli MG 9137